Lieta C-161/19: Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 23. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2009/147/EK – Savvaļas putnu aizsardzība – Putnu sugas “sloka” (Scolopax rusticola) tēviņu pavasara medību atļaujas Lejasaustrijā (Austrija) – 7. panta 4. punkts un 9. panta 1. punkta c) apakšpunkts – “Cita pieņemama risinājuma” neesamība – Jēdziens “nelielā skaitā”)