Byla C-161/19: 2020 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Austrijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 2009/147/EB – Laukinių paukščių apsauga – Leidimai vykdyti pavasarinę slankų (Scolopax rusticola) patinų medžioklę Žemutinės Austrijos žemėje (Austrija) – 7 straipsnio 4 dalis ir 9 straipsnio 1 dalies c punktas – „Kitos tinkamos išeities“ nebuvimas – „Nedidelio skaičiaus“ sąvoka)