Το Περί Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) (Σύστημα Αναγνώρισης και Εντοπισμού των Εκρηκτικών Υλών Εμπορικής Χρήσης) Διάταγμα του 2012.