Ανακοίνωση σχετικά με την κατάργηση των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας