Γραπτή ερώτηση E-001244/11 Georgios Papastamkos (PPE) προς την Επιτροπή. Διεθνής συμφωνία για την προστασία του Πάρκου Πρεσπών