Cauza C-353/16: Hotărârea Curții (Marea cameră) din 24 aprilie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom – Regatul Unit) – MP/Secretary of State for the Home Department [Trimitere preliminară — Politica privind azilul — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 4 — Directiva 2004/83/CE — Articolul 2 litera (e) — Condiții pentru a putea beneficia de protecția subsidiară — Articolul 15 litera (b) — Risc de vătămare gravă a sănătății psihice a solicitantului în cazul trimiterii în țara sa de origine — Persoană care a fost supusă torturii în țara sa de origine]