Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/382 av den 2 mars 2020 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Bergamote(s) de Nancy” (SGB)