Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/382 z dnia 2 marca 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Bergamote(s) de Nancy” (ChOG)