Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/382 tat-2 ta’ Marzu 2020 li japprova emenda mhux minuri tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem imdaħħal fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti “Bergamote(s) de Nancy” (IĠP)