Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/382 оd 2. ožujka 2020. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Bergamote(s) de Nancy” (ZOZP)