Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/382 af 2. marts 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser »Bergamote(s) de Nancy« (BGB)