Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/382 ze dne 2. března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Bergamote(s) de Nancy“ (CHZO)