Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/382 на Комисията от 2 март 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Bergamote(s) de Nancy“ (ЗГУ)