Γραπτή ερώτηση E-0305/10 υποβολή: Edite Estrela (S&D) προς το Συμβούλιο. Αναθεώρηση του κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης