Sprawa T-479/18: Wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2019 r. — Multifit/EUIPO (Premiere) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Premiere — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001)