Γραπτή ερώτηση E-6196/10 Jill Evans (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Περιθώρια χρηματοδότησης της ΕΕ με σκοπό την επιστροφή των κατοίκων του Αρχιπελάγους Chagos στην πατρίδα τους