Γραπτή ερώτηση E-004073/11 Diogo Feio (PPE) προς την Επιτροπή. Εικοτολογία σχετικά με την πιθανή ανάγκη προσφυγής της Ισπανίας στον ΕΜΧΣ