Γραπτή ερώτηση P-000205/11 Barry Madlener (NI) προς το Συμβούλιο. Απειλές εκ μέρους του Τούρκου επικεφαλής των προενταξιακών διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ