Γραπτή ερώτηση E-000177/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Σχέδιο κατασκευής του εξωτερικού λιμένα του Pasajes (Pasaia) στον ΤΚΣ Jaizkibel