Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας