Προκήρυξη διαγωνισμού εισφοράς και/ή επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στις χώρες των ζωνών I, Πα, III, IV, V, VI, νΐΐα, νΐΐΐγ, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ιβηρική χερσόνησο