2012/485/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012 , σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.25051 (C 19/10) (πρώην NN 23/10) που χορήγησε η Γερμανία υπέρ της Zweckverband Tierkörperbeseitigung στη Ρηνανία-Παλατινάτο, στο Σάαρ, στο διαμέρισμα Rheingau -Taunus και στην επαρχία Limburg -Weilburg [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 2557] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ