Γραπτή ερώτηση E-9572/10 Roberta Angelilli (PPE) προς την Επιτροπή. Πιθανή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην περίπτωση ιταλού πολίτη που απεβίωσε σε γαλλική φυλακή