Γραπτή ερώτηση E-001944/11 Jim Higgins (PPE) προς την Επιτροπή. Ρόλος της ΕΚΤ στην εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων των τραπεζών στην Ευρώπη