Komijos sprendimo santrauka 2019 m. lapkričio 12 d. Sprendimo dėl koncentracijos paskelbimo suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu santrauka (Byla M.9064 – „Telia Company“/„Bonnier Broadcasting Holding“) (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7985) (Tekstas autentiškas tik anglų kalba) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 160/04