Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 12 päivänä marraskuuta 2019, yrityskeskittymän julistamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding) (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7985) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 160/04