Kokkuvõte komisjoni otsusest, 12. november 2019, millega tunnistatakse koondumine siseturu ja EMP lepingu toimimisega kokkusobivaks (Juhtum M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding) (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7985 all) (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) (EMPs kohaldatav tekst) 2020/C 160/04