Γραπτή ερώτηση E-002963/11 Graham Watson (ALDE) προς την Επιτροπή. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία