ΠΡΑΞΗ περί των όρων προσχωρήσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 29 της Πράξης Προσχώρησης - IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - XIII. ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Α. ΤΕΛΩΝΕΙΑ - . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ