Europeiska gemenskapernas allmänna budget budgetåret 2007 sammanfattning i siffror