Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 samenvatting in cijfers