Γραπτή ερώτηση E-008161/11 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. Τεχνητά δέντρα κατά του φαινομένου του θερμοκηπίου