Γραπτή ερώτηση E-7653/10 Glenis Willmott (S&D) προς την Επιτροπή. Συνεχιζόμενη βία στο Κασμίρ που τελεί υπό ινδική κατοχή