Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję (UE) 2020/265 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2020 r. do wykorzystania na działania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa, na działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 oraz na zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską