Γραπτή ερώτηση E-6695/09 υποβολή: Proinsias De Rossa (S&D) προς το Συμβούλιο. Θανατική ποινή στο Ιράκ