Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Y. Bot της 27ης Μαρτίου 2012.