Γραπτή ερώτηση E-003227/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Ο Καντάφι απειλεί την Ευρώπη με Λαθρομετανάστες