Γραπτή ερώτηση E-9714/10 Ivo Belet (PPE) προς την Επιτροπή. Αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας από υπολογιστικά κέντρα διαχείρισης δεδομένων