Γραπτή ερώτηση E-0829/10 υποβολή: Marek Henryk Migalski (ECR) προς το Συμβούλιο. Το κέντρο της πολωνικής κοινότητας ( Πολωνικό Σπίτι) της Ivyanets (Iwieniec)