Γραπτή ερώτηση E-005419/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Πυρά κατά της Frontex στον Έβρο