Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (Besedilo velja za EGP)