Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 478/2011 av den 17 maj 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker