Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 478/2011 zo 17. mája 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny