Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 478/2011, annettu 17 päivänä toukokuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi