Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 478/2011, 17. mai 2011 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril