Регламент за изпълнение (ЕС) № 478/2011 на Комисията от 17 май 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци