Γραπτή ερώτηση E-4931/09 υποβολή: Alan Kelly (S-D) προς την Επιτροπή. Οδηγία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων