Γραπτή ερώτηση E-009310/11 George Lyon (ALDE) προς την Επιτροπή. Έγκριση τύπου τετράτροχων μοτοσικλετών και οχημάτων παντός εδάφους