Γραπτή ερώτηση E-5974/10 Christophe Béchu (PPE) προς την Επιτροπή. Λεπτομέρειες της υποστήριξης της Επιτροπής στο έργο Nabucco