Γραπτή ερώτηση E-010838/11 Giommaria Uggias (ALDE) προς την Επιτροπή. Απαγόρευση εξαγωγής χοιρινών αλλαντικών και κρεάτων από τη Σαρδηνία